Säkylän Aaltek Oy

 

Säkylän Aaltek Oy on elektroniikka-alan yritys, joka kehittää ja tuottaa korkean teknologian tuotteita vaativiin olosuhteisiin. Palveluihimme kuuluvat muun muassa johtosarja- ja elektroniikkavalmistus, sähkökeskukset ja sarjatuotteiden kokoonpanotyöt.

Asiakkaisiimme kuuluvat mm. juna- ja laivateollisuuden toimijat. Valmistamme tuotteita myös puolustusvoimateollisuuteen. Pystymme räätälöimään asiakkaiden tarpeita vastaavat kokoonpanoja yhden kappaleen tilauksista aina kappalemääriltään tuhansien sarjoihin. – pyydä tarjous »

Toimimme Etelä-Suomessa, Säkylässä, yli 2000m2 tuotantotiloissa. Elektroniikkatuotantotilamme ovat ESD-suojatut.

 

Ota yhteyttä

Yritys

 

Säkylän Aaltek Oy on vuonna 1988 perustettu perheyritys, joka on kasvanut yhden miehen yrityksestä ja 10 m2 tiloista yli 5000 m2 tuotantotilat kattavaksi ja 40 henkeä työllistäväksi 3 yrityksen konserniksi. 

Henkilöstön määrä on vaihdellut nykyisen 15 henkilön määrästä 20 henkeen. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut koko Aaltekin historian aikana erittäin pientä, josta suuri kiitos kuuluu hyvälle työyhteisölle. 

Kehitämme jatkuvasti tuotantomme sarjavalmiutta. Tiivis yhteistyö toisen yrityksemme MirTer Oy:n kanssa mahdollistaa sen, että pystymme vastaamaan suuriinkin tuotantomäärien kausivaihteluihin varmasti, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Lisäksi konserniin kuuluu TEMPEST tiloja valmistava yritys Ari Nummela Oy.

 

Laatu ja ympäristö

 

Tarjoamamme kokonaistaloudelliset ja kestävämmän kehityksen ratkaisut kattavat laitteen koko elinkaaren.

Sovellamme toiminnassamme johtamisjärjestelmän mukaisia arvoja niin, että asiakkaiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien muuttuvat tarpeet ja odotukset tulevat täytetyiksi.

Laatujärjestelmämme ISO 9001 ja 14001 on ollut auditoitu syksystä 2011 alkaen.

 

Lue lisää

 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Säkylän Aaltek Oy (Y-0759822-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mirva Sandberg
+358-(0)44-787 11 73
mirva.sandberg(a)aaltek.fi

Henkilörekisterin nimi

Säkylän Aaltek Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Säkylän Aaltek Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
mirva.sandberg(a)aaltek.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna