Laatu ja ympäristö

Laadun periaatteet

Asiakaslähtöisyys

Tuotteemme ja palvelumme täyttävät asiakkaidemme kanssa yhdessä sovitut vaatimukset. 

Prosessit

Prosessiemme jatkuva parantaminen. Tämän tavoitteen saavutamme poistamalla havaitsemiemme virheiden perussyyt. 

Työn laatu

Edellytykset, joilla virheetön työn ja toiminnan laatu saavutetaan. Johto informoi henkilöstöä kehittämiseen liittyvistä suunnitelmista ja muutoksista. 

Suunnittelu

Otamme asiakkaidemme määrittelemät laadun kriteerit osaksi omia työvaiheitamme aina suunnittelusta valmistukseen asti . 

Sarjanumerointi

Sarjanumeroinnilla pystymme jäljittämään tuotteen ja siihen liittyvän dokumentoinnin. 

Taloudellisuus

Tuotantomme tavoitteena on koko ajan toimia kokonaistaloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä tuo etua sekä asiakkaillemme että meille.

Ympäristöarvot

Säkylän Aaltek Oy sitoutuu ottamaan huomioon kaikki ne viranomaisten ja sidosryhmien vaatimukset ja velvoitteet, joita toiminnastamme aiheutuu. Ympäristöasioiden tehokkaan hoidon toteutamme sitoutumalla noudattamaan ISO 14001:2015 -standardiin perustuvaa kestävän kehityksen yleisperiaatetta toiminnoissamme.

Olemme asettaneet itsellemme omat ympäristönsuojeluun liittyvät tavoitteet. Tavoitteenamme on saavuttaa kilpailuetua ympäristöasioiden hallinnan kautta johto-, kaapeli- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähkökeskusten valmistajana.

Nykyisten prosessien ympäristövaikutukset tunnetaan analysointien perusteella ja niitä valvotaan luotettavasti. Toiminta-ajatuksenamme on selvittää uusien tuotteiden ja palveluprosessien ympäristövaikutukset jo niiden suunnitteluvaiheessa.

Toimintamme periaatteita ja päämääriä pidämme yllä avoimella tiedottamisella, sekä keskusteluilla sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Materiaalien hankinnoissa ja niiden käytössä otamme huomioon luonnonvaroja säästävät menettelytavat ympäristövaikutuksineen.

Henkilöstö koulutetaan niin, että jokainen osaa edistää ympäristön kannalta hyviä toimintatapoja.